Eesmärk


Oleme hästitoimiv regionaalne klubi ja meie poolt pakutav jalgpalliharidus võimaldab Saaremaalt sirgunud jalgpalluritel võidelda kõige kõrgemas tipus.

Selleks, et olla võimeline täitma UEFA nõudeid, vajame tugevat baasi laste ja noorte ettevalmistamiseks, eeskätt tunneme puudust normaalse kvaliteediga muruväljakutest.

Professionaalne ja turvaline sportlik ettevalmistus eeldab stabiilseid treeningvõimalusi, sealhulgas kaasaegset põhistaadioni ning harjutusväljakuid.

FC Kuressaare loodab arenguks vajalikud vahendid kaasata. Kuna ühtlasi pakume lastele ja noortele aktiivset vabaaja sisustamist, mille läbi kasvaksid neist sportlikud, eesmärgile pühendunud ja terve eluhoiakuga inimesed, loodame oma püüdlustele saada mitmesugust toetust ka ühiskonnast.

Me usume, et luues professionaalse jalgpalliklubi, loome eeldused paljudele tänastele lastele ja noortele saada hea füüsiline ettevalmistus hoolimata sellest, kas noortest kasvavad aja jooksul tippsportlased või saavad neist harrastussportlased.

Rohkearvulise jalgpalliklubi edendamisel loodame kasvatada tipptasemel järelkasvu nii FC Kuressaare jalgpallimeeskondadele kui ka kogu Eesti jalgpallile. Anname endale aru, et see töö saab olema raske ja pikk, kuid teeme seda selleks, et kasvaksid nii klubi väärtus rahvusvahelisel areenil, kui tõuseks kogu Eesti spordi tase ja renomee maailmas.

FC Kuressaare põhikiri

FC Kuressaare eetikakoodeks

Majandusaasta aruanne 2020

Majandusaasta aruanne 2019

Klubi väärtustab ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutsevad nendest väärtustest lähtudes. Meie koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Meie kohus on anda oma panusega ka turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse. Meile on oluline ka aus mäng.

Oma igapäevases tegevuses lähtume Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest.