Liikmemaks

Klubi liikmemaks

Liikmemaks 

Alates 2022. oktoobrist kehtivad treeninggruppidele järgnevad liikmetasud:

U7-U8(2016-2015 sündinud) – 30€/kuu

U9(2014 sündinud) – 35€/kuu

U10-U14(2013-2010 sündinud) – 40€/kuu

U15-U17(2009-2007 sündinud) – 45€/kuu

U21 – 50€/kuu

Lasteaiagrupid – 20€/kuu

NB! Kui laps treenib oma vanusest erinevas treeninggrupis, rakendub temale selle grupi tasu, kelle eest ta võistleb

 

Juhul, kui last ei ole registreeritud Saaremaa huviharidusregistrisse ja toetuse saajaks ei ole märgitud FC Kuressaaret, on kuutasu olenemata vanusegrupist 50€.

Liikmemaks tuleb tasuda jooksva kuu eest iga kuu 14. kuupäevaks MTÜ FC Kuressaare Jalgpallikooli arvelduskontole LHV – EE757700771001516864, tasumine arve alusel. Lisa kindlasti juurde viitenumber!

NB! Peredel, kust käib treeningutel rohkem kui üks laps, on võimalik taotleda liikmemaksu soodustust. Selleks tuleb saata vabas vormis põhjendusega avaldus e-maili aadressil info@fckuressaare.ee

Lisaks saab taotleda liikmemaksu ja transpordikulude hüvitamist Saaremaa vallalt, toetused leiad:

Huvihariduse toetus

Transpordikulude hüvitamine

Alates oktoober 2016 saab klubimaksult tagasi tulumaksu.