Liikmemaks

Klubi liikmemaks

Liikmemaks 

Alates 01.jaanuar 2024. on kehtestatud klubi noorliikmete treeninggruppidele järgnevad liikmetasud lähtuvalt grupi treeningkoormusest:

Keskmiselt kuni 1 treeningkord nädalas – 20 eurot kuus
keskmiselt 2 treeningkorda nädalas – 40 eurot kuus
keskmiselt 3 treeningkorda nädalas – 55 eurot kuus
keskmiselt 4 treeningkorda nädalas – 70 eurot kuus

Liikmemaksu otsus

Alates jaanuar 2024 on treeninggruppidel treeningkordade arv järgnev:

U8 (2017-2018) – 2 korda nädalas
U10 Kollane (2015-2016) – 3 korda nädalas
U10 Sinine (2015-2016) – 3 korda nädalas
T-U10 – 3 korda nädalas
U12 Kollane (2013-2014) – 4 korda nädalas
U12 Sinine (2013-2014) – 3 korda nädalas
T-U12 – 3 korda nädalas
U14 Kollane (2011-2012) – 4 korda nädalas
U14 Sinine (2011-2012) – 3 korda nädalas
T-U14 – 4 korda nädalas
U16 Kollane (2009-2010) – 4 korda nädalas
U17 Kollane (2008-2009) – 4 korda nädalas
U21 (2003-2008) – 4 korda nädalas

Lasteaiagrupid – 1 treeningkord nädalas

NB! Kui laps treenib oma vanusest erinevas treeninggrupis, rakendub temale selle grupi tasu, kelle eest ta võistleb

 

Juhul, kui 6-19 aastast noort ei ole registreeritud Saaremaa huviharidusregistrisse ja toetuse saajaks ei ole märgitud FC Kuressaaret, lisandub kuutasule 10 €.

Liikmemaks tuleb tasuda jooksva kuu eest iga kuu 14. kuupäevaks MTÜ FC Kuressaare Jalgpallikooli arvelduskontole LHV – EE757700771001516864, tasumine arve alusel. Lisa kindlasti juurde viitenumber!

NB! Peredel, kust käib treeningutel rohkem kui üks laps, on võimalik taotleda liikmemaksu soodustust. Selleks tuleb saata vabas vormis põhjendusega avaldus e-maili aadressil info@fckuressaare.ee

Lisaks saab taotleda liikmemaksu ja transpordikulude hüvitamist Saaremaa vallalt, toetused leiad:

Huvihariduse toetus

Transpordikulude hüvitamine

Alates oktoober 2016 saab klubimaksult tagasi tulumaksu.