Kodukord

FC Kuressaare  Jalgpallikooli kodukord

 

 

  1. Klubiga liitumine ja klubist lahkumine

 

1.1 Vanusegruppide treeningute esimene kuu on tasuta. Lasteaedade gruppidel on esimene trenn tasuta.

1.2. Alates teisest kuus kohustub lapsevanem  tasuma igakuist liikmemaksu iga kuu 14. kuupäevaks ettemaksuna, arve alusel.

1.3. Klubi liikmemaks on püsimaks, mida tuleb tasuda aastaringselt (k.a suvekuudel; v.a lasteaialaste grupp) ning ka juhul, kui treeningutest on puudutud (soodustust on võimalik taodelda haiguse või trauma puhul, mis kestab kauem kui kolm nädalat).

1.4. Kui liikmemaks ei ole tasutud kolm järjestikust kuud, on klubil õigus noormängija treeningule või mängule mitte lubada.

1.5. Klubist lahkumise korral tuleb täita vabas vormis avaldus ning saata aadressile info@fckuressaare.ee

1.6 Klubi nimekirjast eemaldatakse õpilane avalduse esitamise järel järgneva kuu esimesel kuupäeval.

1.7 Iga treeningutel osalev laps peab olema registreeritud Saaremaa valla huvihariduse registris https://saaremaa.huviregister.ee/

1.8 Kui laps ei ole registreeritud Saaremaa valla huvihariduse registris, on kuutasu makse olenemata grupist 50 eurot.

 

  1. Treeningud ja võistlused

 

2.1. Treeningud toimuvad vastavalt vanusele ja klubi treeningmetoodikale 2-4 korda nädalas.

2.2. Treeninguid viivad läbi Jalgpalliliidu koolitusega (või koolitusel osalevad) treenerid.

2.3. Kõigil vanusegruppidel (v.a algajate grupil esimesel treeningaastal) on võimalus aasta jooksul osaleda  nende tasemele vastavatel võistlustel ja turniiridel.

2.4. Mängijatel tuleb treeningpaika saabuda vähemalt kümme minutit enne treeningu algust ja seejärel tegeleda treeneriga eelnevalt kokkulepitud tegevustega.

2.5. Treeningult puudumise korral palume teavitada treenerit nii ruttu kui võimalik.

2.6. Treeningutel ja mängudel on keelatud ropendamine.

2.6. Treeningute ja mängude ajal tuleb väljakutel hoida puhtust ja korda

2.7. .Treeningutel ja mängudel kohustub noormängija hoidma oma klubi mainet ning mitte sattuma konflikti ei oma klubikaaslaste ega ka vastasmängijatega.

2.8  Treeningutel ja mängudel ei ole lubatud ühegi osapoole (võistkonnad, kohtunikud) kohta teha halvustavaid kommentaare ega neid muul moel mõjutada.

 

  1. Eesti Noorte Meistrivõistlustele registreeritud mängija

 

3.1. Kõik noormängijad, kes on FC Kuressaare Jalgpallikooli all registreeritud ENMV-le ning kellele on vormistatud EJL mängijakaardid, on kohustatud osalema hooaja jooksul meistrivõistluste mängudes.

3.2. Kui mängija ei saa mingil põhjusel mängul osaleda, on mängija või tema lapsevanem kohustatud sellest võimalikult varakult treenerile teatama.

3.3. Mängija liikumine ühest klubist teise on võimalik EJL poolt kehtestatud noormängijate üleminekute korra alusel

  1. Lapsevanema kohustused

4.1 Lapsevanem usaldab kõigis treeninguid ja võistlusi puudutavates otsustes treenerit ning ei sea tema kompetentsust kahtluse alla.

4.2. Probleemide ja arusaamatuste korral palume lapsevanemal pöörduda isiklikult treeneri või klubi juhtkonna poole, et saaksime neile üheskoos lahenduse leida.

4.3 Lapsevanemal on lubatud ergutamine ja kaasa elamine kuid ei ole lubatud sekkuda treeneri töösse treeningutel ega võistlustel. Lapsevanem loobub nii enda kui teiste laste juhendamisest või kritiseerimisest.

4.4 Lapsevanem ei ole lubatud teha vastasvõistkonnale ja kohtunikele märkuseid, halvustavaid kommentaare ega nende tegevust muul moel mõjutada.

4.5. Lapsevanem on vastutav selle eest, et lapsel oleks võimalik kasutada treeningule ja ilmale vastavat riietust.