Kodukord

FC Kuressaare  Jalgpallikooli kodukord

1. Klubiga liitumine ja klubist lahkumine

1.1 Peale maksimaalselt neljanädalast katseaega peab peab iga lapsevanem, kelle

laps soovib liituda FC Kuressaare Jalgpallikooliga, täitma avalduse.

1.2. Lapsevanem kohustub tasuma igakuist liikmemaksu iga kuu 20ks kuupäevaks

ettemaksuna, arve alusel.

1.3. Klubi liikmemaks on püsimaks, mida tuleb tasuda aastaringselt (k.a suvekuudel; v.a lasteaialaste grupp) ning ka juhul, kui treeningutest on puudutud (v.a pikemaajalisem haigus või trauma tõendi alusel).

1.4. Kui liikmemaks ei ole tasutud kolm järjestikust kuud, on klubil õigus noormängija

treeningule või mängule mitte lubada.

1.5. Klubist lahkumise korral tuleb täita vastav avaldus.

2. Treeningud ja võistlused

2.1. Treeningud toimuvad vastavalt vanusele 2-4 korda nädalas.

2.2. Treeninguid viivad läbi Jalgpalliliidu koolitusega (või koolitusel osalevad) treenerid.

2.3. Kõigil vanusegruppidel (v.a algajatel) on võimalus osa võtta võistlustest ja

turniiridest vastavalt nende võimetele.

2.4. Treeningult või mängult puudumise korral palume teavitada treenerit nii ruttu kui

võimalik.

2.5. Treeningutel on kohustuslik vastav käitumine, mis ei sisalda ropendamist ega

treeneri sõna mitte kuulamist.

2.6. Treeningutel ja mängudel kohustub noormängija hoidma oma klubi mainet ning

mitte sattuma konflikti ei oma klubikaaslaste ega vastasmängijatega.

2.7. Treeningute ajal tuleb väljakutel hoida puhtust ja korda.

3. Eesti Noorte Meistrivõistlustele registreeritud mängija

3.1. Kõik noormängijad, kes on FC Kuressaare Jalgpallikooli all registreeritud ENMV-le ning

kellele on vormistatud EJL mängijakaardid, on kohustatud osalema hooaja

jooksul meistrivõistluste mängudes.

3.2. Juhul, kui mängija ei saa mingil põhjusel mängudel osaleda, on lapsevanem

kohustatud sellest varakult treenerile teatama, et treener saaks teha vastavad

muudatused.

3.3. Mängija liikumine ühest klubist teise on võimalik ainult vastava kokkuleppe

saavutamisel teise klubiga.

 

4. Lapsevanema kohustused

4.1 Lapsevanem usaldab kõigis treeninguid ja võistlusi puudutavates otsustes treenerit ning ei sea

tema kompetentsust kahtluse alla.

4.2. Probleemide ja arusaamatuste korral palume lapsevanemal teavitada treenerit või

klubi juhtkonda, et saaksime sellega kiiremas korras tegeleda ning üheskoos

lahenduse leida.

4.3 Lapsevanem ei sekku treeneri töösse treeningutel ega võistlustel ning loobub nii enda kui teiste

laste juhendamisest või kritiseerimisest.